Phát động phong trào thi đua TỰ LẬP - TỰ TIN cấp trung tâm

Con tự lập- con tự tin- Ba mẹ hạnh Phúc

Con cảm ơn Ba mẹ

Nhà Trường & Phụ huynh cùng tham gia hưởng ứng chương trình TỰ LẬP - TỰ TIN và Thông minh cho em

Tĩnh lặng để đón nhận năng lượng yêu thương

Phát động phong trào tự lập tự tin toàn trường

Mc Nhí Phúc Anh- hướng dẫn các bạn đọc thơ tự lập tự tin 7habits

Các Bạn chuẩn bị cho Đại hội “ Tự lập- Tự tin”

Tuệ Mẫn hướng dẫn Mc Nhí “ Em tự lập- tự tin”

038 9066 666

ERROR: It had not been possible to open the file. Review your name and your permissions.