Nghe bài thơ Tự lập & Tự tin

107751-3d-glossy-pink-orb-icon-media-a-media22-arrow-forward1

Bài thơ TỰ LẬP - TỰ TIN


( Các chuyên viên 7+1habits, hoặc Ba mẹ hướng dẫn cùng con đọc to bài thơ & điền vào bảng đăng kí tham gia)
Sáng tác dành riêng cho các cháu tham gia chương trình thực hành tự lập 7habits của Edukid Việt Nam

Con cảm ơn Ba mẹ
Đã chăm con tháng ngày
Con cảm ơn cô thày
Không quản công dạy dỗ

Con hứa sẽ lớn khôn
Tự lập và tự tin
7-ha-bits đồng hành
Làm con thêm vững chắc

Mỗi việc tốt thực hiện
Bây giờ được ghi nhận
Thành tài chính phân minh
Một phần dành tiết kiệm
Phần chi tiêu cho mình

Những công việc phổ thông
( Cá nhân, việc học, việc nhà)
Vừa giúp cho khỏe mạnh
Lại thêm quỹ tài chính
Nhất định con làm tốt

Rồi đến việc sáng tạo
Để tăng thêm hiệu quả
Ba mẹ cũng thưởng thêm
Thúc đẩy con mạnh mẽ

Những việc tự thực hiện
Tiền học thêm, học phí
Tiền ăn , tiền quần áo
Và đồ dùng học tập
Con sẽ tự thực hiện
Bằng quỹ tài chính này
Ba mẹ ghi nhận ngay
Làm con tăng tự trọng

Những việc nâng cao khác
Tự học và thực hành
Ba mẹ ghi nhận nhanh
Con không ngừng tiến bộ

Mỗi tháng con làm tốt
Được ngoại khoá 1 lần
Cùng bạn bè tự lập
Thầy cô hướng dẫn thêm

21 ngày đầu tiên
Rồi qua tháng, qua năm
Đến khi con mười tám (18)
Sẽ hoàn toàn lớn khôn
Thành công và Hạnh Phúc

038 9066 666